Pro nové zájemce

Pro domluvení 1. zkušební hodiny kontaktujte vedoucího klubu na emailové adrese info@aikidojigokudojo.cz nebo tel. čísle +420 732 522 663. S učitelem si pak následně domluvíte termín návštěvy tréninku.
Zájemci o studium v Aikido Jigoku Dojo Praha mají 2 lekce zdarma, aby si mohli vše řádně vyzkoušet a rozhodnout se, zdali se chtějí studiu věnovat.

Tréninků se mohou účastnit zájemci starší 15 let.

Rozpis tréninků:

ÚTERÝ: 19:30 - 21:00
ĆTVRTEK: 19:30 - 21:00

Cena za cvičení:
10 měsíců 4500,-
5 měsíců 2300,-
1 měsíc 500,-


Cena pro členy jiných aikido klubů: 100,- / 1 tréninkCO SE U NÁS NAUČÍTE
- kompletní bojové umění Aikido s důrazem na praktickou sebebranu
- obranu proti neozbrojenému i ozbrojenému útočníkovi či skupince útočníků (tradiční i současné zbraně)
- obranu proti úderům, kopům, úchopům a jejich kombinacím
- cvičení se zbraněmi (japonský meč, krátká hůl, nůž)
- Kashima Shinden Jikishinkange Ryu (HOJO) - zenové sestavy s mečem
- zdravotní cvičení
- důraz na vypěstování reakcí a rozvoj hmatové sensitivity
Doprovodný program Sebeobrany
Ne všechna bojová umění se v současné době zaměřují na reálné použití v tzv. pouličním prostředí a ne všechna umění se adaptovala na historický vývoj zejména posledních desetiletí, kdy se změnily "trendy" ve stylu napadení, brutalita a zákeřnost útočníků. Dle statistik, útočník je často člověk bez jakékoliv zkušenosti s bojovými uměními a nesportovec, přesto dokáže skolit i trénovaného člověka, jelikož umí využít momentu překvapení a psychologické dominance. Mentální rozpoložení agresora a jeho oběti často hraje tu nejzásadnější roli, která rozhoduje o účinné obraně. Samotný nácvik technik standardních forem během tréninku nemusí být dostačující pro efektivní obranu na ulici, jelikož tyto formy začínají dávat smysl jako jeden celek až po mnoha letech cvičení.
Doprovodný program Sebeobrany, který cvičíme v Aikido Jigoku Dojo Praha, je soubor praktických technik a pohybů, které doplňují oficiální zkouškový řád. Součástí jsou teoretické informace o pojmu Sebeobrana, její fáze (prevence, pre-konfliktní, konfliktní a post-konfliktní) a praktická část, která se snaží být co nejjednodušší, aby se začínající cvičenec snadno v aplikacích orientoval a v případě nutnosti byl schopný je snadno použít.
Trendy útoků, které se vyskytují v aktuální době, je třeba neustále studovat. Znalost celého procesu, kdy si útočník vybere svou oběť, až po moment fyzického napadání, zásadně zvyšuje šance na úspěšnou obranu - v prvé řadě zejména tím, že takovou situaci včas poznáme a máme tudíž možnost podniknout takové kroky, aby k bližšímu kontaktu s útočníkem vůbec nedošlo.
Doprovodný program Sebeobrany v Aikido Jigoku Dojo Praha doplňuje oficiální zkouškový řád do 3. kyu a má pomoci začátečníkům orientovat se v problematice Sebeobrany a pouličních konfliktů. Od 3. kyu dále by měl být cvičenec již schopný orientovat se v technikách Aikido a propojovat Sebeobranu se svým uměním.
V Aikido se však nesnažíme útočníkovi způsobit co největší škodu při naší obraně, ale naučit se konfliktní situaci kontrolovat a volit takové techniky, které jsou adekvátní v dané situaci a nezbytně nutné pro odvrácení nebezpečí.


1. TRÉNINK

Na první trénink postačuje vzít si s sebou pohodlné oblečení na cvičení (doporučujeme dlouhé kalhoty, jelikož se pohybujeme i na kolenou), přezuvky a mýdlo a ručník na umytí nohou.
Později je vhodné pořídit si keiko gi (kimono) a zbraně. Aikido není nikterak nákladné cvičení a počáteční investice na výbavu se pohybují - kimono od 800,-, meč od 400,-, tyč od 400, nůž od 150-, které vydrží zpravidla dlouhá léta.

Na první hodině se seznámíte se základními principy a myšlenkami aikido a procvičíte pár základních sebeobranných technik, které se hodí do reálného života.

Jak probíhá další výuka? Každá hodina je zpravidla postavena přímo pro tempo, možnosti a úroveň studentů, kteří jsou na daném tréninku. Chcete-li se aikido naučit, je vhodné se mu pravidelně věnovat. Tréninky u nás probíhají 2x týdně, ale je možné po domluvě navštěvovat i cvičení v jiných, spřátelených klubech, se kterými se několikrát do roka pořádají různé tématické a zkouškové semináře.


Doprovodný vzdělávací program
Bojová umění v historii sloužila k ochraně života a majetku, ale zároveň byla celkovým vzděláním bojovníků ve všech oblastech lidského života. Mentální rozvoj je nedílnou součástí studia bojového umění, bez toho se stávají pouze bezvýznamným a nebezpečným sportem. V mnoha bojových uměních i sportech se výuka omezila pouze na technický drill vhodný pouze pro zábavu či soutěže, a hlubší hodnoty zcela zásadně vymizely.
V Aikido Jigoku Dojo Praha - Stodůlky je výuka rozdělena do tří částí. Standardní výuka technik Aikido, která je až do 3. kyu podpořena praktickými sebeobrannými aplikacemi. Jelikož je naše cvičení zaměřeno značně pragmaticky, snažíme se podpořit naše studenty v nejvyšší možné míře, aby jejich Aikido bylo co nejvíce prakticky funkční. Třetím studentským stupněm žák přechází z tzv. "sebeobranné fáze" do "fáze umění" a měl by již být schopen nerozlišovat styl cvičení pro "základní sebeobranu" a "bojové umění". S tímto stupněm současně začínáme klást nároky na teoretickou znalost oblastí, které souvisí se studiem bojového umění. Čím více bojových schopností student má, tím je nutnější tzv. "mít to v hlavě srovnané" a také mít znalosti, které zasahují i mimo rámec cvičení Aikido. Tímto je zaručeno, že držitel černého pásu má přehled nejen v oblasti historie Aikido a bojových umění obecně, ale zároveň i filozofie a psychologie a orientuje se v ostatních bojových uměních a jejich strategiích.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one